Tungkol sa pagpapautng /loan ng mga gastos para sa pamumuhay at kapakanan – 97

Ika-3 ng Abril, 2011
Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 97

Tungkol sa pagpapautng /loan ng mga gastos para sa pamumuhay at kapakanan

Ang mga pamilyang napinsala ng lindol ay puwedeng umutang ng gastos para sa pamumuhay hanggang 100,000 Yen. Ang mga pamiliyang may namatay o may kailangang alagaan ay puwedeng umutang hanggang 200,000 Yen.

○Panahon ng pagpapaliban/balam: Walang pagbabayad sa loob ng isang taon.
○Takdang panahon ng pagbabayad : sa loob ng dalawang taon
○Tubo : Wala
○Guarantor : Hindi kailangan
○Tanggapan : Social Welfare Council sa bawa’t bayan

※ Iwate Prefecture Social Welfare Council : mula Ika-22 ng Marso (Martes)
※ Miyagi Prefecture Social Welfare Council : mula Ika-27 ng Marso (Linggo)
※ Fukushima Prefecture Social Welfare Council : mula Ika-4 ng Abril (Lunes)(nakatakda)

Puwede ring mag-aplay sa Social Welfare Council na nasa ibang prefectura na nagtatanggap ng evacuees, katulad ng Tokyo, Saitama, Hokkaido, Aomori, Tochigi, Nagano, at Chiba. Ang bilang ito ay 30.
Kung gusto ninyong mag-aplay sa pagpapautang, kumunsulta muna kayo sa mga empleyado ng municipio o taga-pamahala ng Evacuation Center.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.