THÔNG TIN VỀ VIỆC RÚT TIỀN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGOÀI NGÂN HÀNG MÀ MÌNH GIAO DỊCH – 98

(ベトナム語)
Ngày 3 tháng 4 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 98

THÔNG TIN VỀ VIỆC RÚT TIỀN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGOÀI NGÂN HÀNG MÀ MÌNH GIAO DỊCH

Khai trương dịch vụ rút tiền để các quí vị tại vùng gặp thiên tai có thể rút tiền ngay tại nơi mình lạnh nạn một cách thuận lợi.
Nếu có các giấy tờ chứng minh nhân thân như sổ ngân hàng, con dấu (bằng lái xe…) thì có thể rút tiền còn lại trong tài khoản ,tối đa là 100000 yên /1 ngày tại các cơ quan ngân khố ngoài ngân hàng mà mình giao dịch.Ngay cả trong trường hợp không có các giấy tờ chứng minh nhân thân , nếu có thể chứng minh nhân thân bằng cách khác thì vẫn có thể rút tiền.
Chi tiết cụ thể xin hỏi các ngân hàng sau đây.
Bắt đầu giải quyết từ ngày 6 (thứ Tư )hoặc ngày 8(thứ Sáu) tháng Tư.

●Ngân hàng giao dịch (ngân hàng mà các quí vị đang lánh nạn gửi tiền):
Ngân hàng Kirayaka, ngân hàng Kitanihon, ngân hàng Sendai, ngân hàng Fukushima, ngân hàng Daito

●Ngân hàng tiếp nhận (ngân hàng mà các quí vị đang lánh nạn có thể rút tiền):
【Bắt đầu từ ngày 6 tháng Tư (thứ Tư)】
Gồm ngân hàng như ngân hàng Hokuyo (Hokkaido), ngân hàng Towa (tỉnh Gunma), ngân hàng Tochigi (tỉnh Tochigi), ngân hàng Keiyo(tỉnh Chiba), ngân hàng Higashi Nihon (Tokyo)…
【Bắt đầu từ ngày 8 tháng Tư (thứ Sáu)】
Gồm ngân hàng như ngân hàng Mizuho, ngân hàng Mitsubishi Tokyo UFJ, ngân hàng Mitsui Sumitomo, ngân hàng Risona, ngân hàng Ion…

Dự định sẽ lần lượt bổ sung các ngân hàng giao dịch và ngân hàng tiếp nhận khác. Xin xác nhận các thông tin mới tại trang chủ của hiệp hội nhân hàng toàn quốc.

http://www.zenginkyo.or.jp/

Quí vị nào có nguyện vọng rút tiền xin hãy hỏi các nhân viên hành chính địa phương xung quanh hoặc nhân viên quản lý nhà lánh nạn.

(Địa chỉ liên lạc)
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.