โปรดเฝ้าดูแลและคอยอยู่เคียงข้างเด็ก – 102

วันที่ 6 เมษายน 2011 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 102

โปรดเฝ้าดูแลและคอยอยู่เคียงข้างเด็ก

ระบบสาธารณูปโภคเริ่มเข้าสู่สภาพปกติทีละเล็กทีละน้อย อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นทำให้ความรู้สึกเริ่มผ่อนคลายตามไปด้วยทีละเล็กทีละน้อย สำหรับเด็กแล้วช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงชีวิตของการเริ่มเปิดภาคเรียนใหม่
ในช่วงเวลาเช่นนี้ ผู้ใหญ่ที่อยู่รอบๆข้างอาจมักให้กำลังใจแก่เด็กด้วยคำพูด เช่น 「พยายามเข้า!」 แต่สำหรับเด็กที่ประสบภัยพิบัติโดยส่วนใหญ่แล้ว เด็กๆยังอยู่ในสภาพสับสนเป็นอย่างมาก
อย่าใช้คำพูดที่ให้กำลังใจเด็ก เช่น 「พยายามเข้า!」หรือ 「ทำตัวไม่ร่าเริงแล้วทุกคนก็จะเศร้าตามนะ」เหล่านี้มากจนเกินไป เพราะแค่นี้เด็กๆก็พยายามอย่างเต็มที่ตามกำลังของตนที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างจนเจ็บปวดใจมากพออยู่แล้ว
โปรดเฝ้าดูแลเด็กๆด้วยความอบอุ่น ถ้าเด็กมีเรื่องจะพูดคุยด้วย จงฟังเสียงนั้นด้วยความตั้งใจจนจบ รับสาสน์จากเด็กอย่างถูกต้องด้วยความเข้าใจ

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.