Chính sách đối với những cá nhân đã hết thời hạn trong giấy phép cư trú – 101

17:30 Ngày 6 tháng 4 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
 Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 101

Chính sách đối với những cá nhân đã hết thời hạn trong giấy phép cư trú

Thông thường, thời hạn có giá trị của giấy phép chứng minh tư cách tạm trú là 3 tháng. Đối với những trường hợp không thể quay lại Nhật trong thời hạn của giấy phép tạm trú do trì hoãn lịch trình bay bởi ảnh hưởng của động đất, Nhật Bản cho phép họ lấy giấy chứng minh tư cách tạm trú với điều kiện cá nhân đó có đầy đủ giấy tờ chứng minh khả năng được gia hạn giấy phép tạm trú.
Để biết thêm thông tin chi tiết, mọi người hãy liên hệ đến Trung tâm thông tin người nước ngoài, Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Nhật Bản tại nơi gần nhất.

(Địa chỉ liên lạc)
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.