Punta kayo sa evacuation center – 20

Marso 12, 2100 24:00
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean
Impromasyon ng Sakuna; numerong 20

(Punta kayo sa evacuation center.)

Kung nasira ang inyong bahay o mukhang nasa panganib ito maaaring pumunta sa malapit na evacuation center sa inyong lugar. Ang evacuation center po ay bukas sa lahat ng inyong pangangailangan: pagkain, tubig, palikuran, at lugar na pagtutulugan. Ang mga balita at impormasyon tungkol sa mga kaganapan sa sakuna ay direktang maihahatid sa inyo. Ito po ay bukas at libre sa publiko at sa mga dayuhan.

【Impormasyon sa pagkontak】
 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean
  e-mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.