Para sa mga taong walang-bisa na ang Certificate of Eligibility – 101

Ika-6 ng Abril, 2011
Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 101

Para sa mga taong walang-bisa na ang Certificate of Eligibility

Karaniwan, tatlong buwan ang takdang panahon ng Certificate of Eligibility. Nguni’t ngayon, kung nagpaliban kayo ng pagpasok sa Japan dahil sa epekto ng lindol at hindi nakapasok sa bansa sa loob ng takdang panahon, ituturing na mabisa pa ang inyong Certificate basta’t may dokumento kayong nagpapatunay na kayo ay natitiling “eligible”(may katayunan).

Tungkol sa detalye, pakitanong na lang sa General Information Center for Foreigners, Embahada, o Tanggapan Konsulado ng Japan.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.