Sa mga walang tubig, kuryente, gas at iba pa – 21

Marso 12, 2100 24:00
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean
Impromasyon ng Sakuna; numerong 21

(Sa mga walang tubig, kuryente, gas at iba pa)

Sa pangyayaring mawalan kayo ng tubig, kuryente o gas dahil sa sakuna. Maari lamang pong maghintay at ito po ay ginagawan ng karampatang solusyon ng mga Opisyal.
Sa pagkakataon pong ito maaari kayong pumunta sa evacuation center na malapit sa inyo, may makukuha po kayong tubig at pagkain doon.

【Impormasyon sa pagkontak】
 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean
  e-mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.