การปรึกษาเรื่องการจ้างงาน 2 (รับให้คำปรึกษาในวันหยุดราชการ) – 104

วันที่ 8 เมษายน 2011 12:00 น
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 104

การปรึกษาเรื่องการจ้างงาน 2 (รับให้คำปรึกษาในวันหยุดราชการ)

สำหรับบุคคลที่ว่างงานอยู่ในขณะนี้ โปรดไปติดต่อที่สถานที่จัดหางาน ฮัลโหลเวิร์ค
จังหวัดมิยางิ จังหวัดอิวะเตะ จังหวัดฟุคุชิมะ ทั้ง 3จังหวัดตามที่อยู่ข้างล่างนี้ สถานที่จัดหางาน ฮัลโหลเวิร์ค เปิดให้คำปรึกษ เรื่องการหางาน ทั้งวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์ด้วย

○กรมแรงงานอิวาเตะ:
 คามาอิชิ (คามาอิชิชิ ชินมาจิ 6-55)
 มิยาโกะ (มิยาโกะชิ โคยามาดะ 1-1-1 มิยาโกะโกโดโจฉะ)
 โอฟุนะโตะ (โอฟุนะโตะชิ โอฟุนะโตะโจ อาซาอากาซาวะ17-3 โอฟุนะโตะโกโดโจฉะ)
 คุจิ (คุจิชิ คาวาซากิโจ 2-15)
○กรมแรงงานมิยากิ: เซนได (เซนไดชิมิยากิโนะคุสึสึจิกาโอกะ 4-2-3 เซนได ตึก MT ชั้น 3 และชั้น 4)
 อิชิโนมากิ (อิชิโนมากิชิ อิสุมิโจ 4-1-18 อิชิโนมากิโกโดโจฉะ)
 ชิโองามะ (ชิโองามะชิ ชินฮามะโจ 3-18-1)
 เคเซนนุมะ (เคเซนนุมะชิ อาซาฮิโจ 1-2 เคเซนนุมะโกโดโจฉะ)
○กรมแรงงานฟุคุชิมะ:ฟุคุชิมะ(ฟุคุชิมะชิ คิตสึเนซึกะ 17-40)
 ไทระ (อิวากิชิไทระ อาซาโดเนมาจิ 4-11 อิวากิจิโฮโกโดโจฉะ ชั้น 1)
 ไอสึวากามัตสึ (ไอสึ วากามัตสึชิ นิชิซากาเอะมาจิ 2-23)
 โคริยามะ (โคริยามะชิ โฮฮัตโจ 2-1-26)
 นิฮงมัตสึ(นิฮงมัตสึชิ วากามิยะ 2-162-5)
 โซมะ (โซมะชิ นากามูระ 1-12-1)

*ช่วงเวลาเปิดดำเนินการ: วันเสาร์ที่ 9 เมษายน -วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม
*เวลาทำการ: วันธรรมดา 8:30-19:00น.
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์ 10:00-17:00น.


ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.