กำหนดจะไม่มีแผนการดับไฟ – 107

วันที่ 8 เมษายน 2011  17:00น
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 107

กำหนดจะไม่มีแผนการดับไฟ

บริษัทการไฟฟ้าโตเกียว(อีเลคตริคเพาเวอร์)ประกาศจะไม่มีแผนการดับไฟหลังวันที่ 8 เมษายน แต่หากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันหรือเกิดเหตุขัดข้องกับอุปกรณ์ในโรงงานผลิตไฟฟ้า ต้องขอความร่วมมือช่วยกันประหยัดไฟฟ้าต่อ ถ้าไฟฟ้าไม่เพียงพอคงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องดำเนิน แผนการดับไฟฟ้าซึ่งทางบริษัทการไฟฟ้าโตเกียว(อีเลคตริคเพาเวอร์) จะประกาศให้ทราบ ล่วงหน้า


ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.