Mag―ingat sa mga alanganing balita No.1 – 22

Marso 12, 2100 24:00
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean
Impromasyon ng Sakuna; numerong 22

(Maraming lugar na delikado.)
Mag―ingat sa mga alanganing balita No.1

Maraming sirang gusali at kalsada ang iniwan ng sakuna, ito ay mapanganib. Kayo po ay hinihikayat naming tumuloy muna sa evacuation center o sa mga lugar na ligtas.

【Impormasyon sa pagkontak】
 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean
  e-mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.