Hindi na isasagawa ang Planned brown-out nang karaniwan – 107

Ika-8 ng Abril 2011 17:00
Tungkol sa Kalamidad No.107

Hindi na isasagawa ang Planned brown-out nang karaniwan

Ihinayag ng Tokyo Electric Power Company na hindi na isasagawa ang planned brown-out noong ika-8 ng Abril. Ngunit ganoon, kailangan pa rin ang inyong pag-unawa sa pagtitipid ng koryente dahil maaari magkaroon ng pagbabago ng klima o problema sa power plant. Kung sakaling makulang ang koryente ay maaari isagawa muli ang planned brown-out. Sa ganoong kaso, magbabala ang Tokyo Electric Power Company.


【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.