Trao đổi về tuyển dụng (Hoạt động vào cả ngày nghỉ) – 104

12 giờ, Ngày 8 tháng 4 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch thông tin số 104

Trao đổi về tuyển dụng (Hoạt động vào cả ngày nghỉ)

Những người hiện thất nghiệp hoặc đang tìm việc hãy đến với Hello Work. Các trung tâm Hello Work được ghi dưới đây thuộc ba tỉnh Miyagi, Iwate và Fukushima nhận tư vấn tuyển dụng vào cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ.

*Sở Lao động tỉnh Iwate:
+Kamaishi (Kamaishi, Sinmachi 6-55)
+Miyako (Miyakoshi, Koyamada 1-1-1 Toà thị chính Miyako)
+Ofunato (Ofunatoshi, Ofunatochou Azaakasawa 17-3 Toà thị chính Ofunato)
+Kuji (Kujishi, Kawasakichou 2-15)

*Sở Lao động tỉnh Miyagi:
+Sendai (Sendaishi, Miyaginoku, Tsutsujigaoka 4-2-3 Tầng 3, 4 toà nhà Sendai MT)
+Ishinomaki (Ishinomakishi, Izumichou 4-1-18 Toà thị chính Ishinomaki)
+Shiogama (Shiogamashi, Shinhamachou 3-18-1)
+Kesennuma (Kesennumashi, Asahichou 1-2 Toà thị chính Kesennuma)

*Sở Lao động tỉnh Fukushima:
+Fukushima (Fukushimashi Kitsunedzuka 17-40)
+Taira (Iwakishi, Tairaazadounemachi 4-11, Toà thị chính Iwakichihou)
+Aidzuwakamatsu (Aidzuwakamatsushi, Nishisakaemachi 2-23)
+Kooriyama (Kooriyamashi, Houhacchou 2-1-26)
+Nihonmatsu (Nihonmatsushi, Wakamiya 2-162-5)
+Souma (Soumashi, Nakamura 1-12-1)

*Thời gian hoạt động: từ 9/4 (Thứ 7) đến 31/5 (Thứ 3)
*Giờ làm việc: Ngày thường 8:30- 19:00
Thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ: 10:00 – 17:00


Địa chỉ liên lạc về bài này:
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái Bình Dương, Vùng Đông Bắc (Tohoku)
Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.