Về việc cho vay tiền hỗ trợ đối với những goá phụ đang nuôi con – 105

12 giờ, Ngày 8 tháng 4 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch thông tin số 105

Về việc cho vay tiền hỗ trợ đối với những goá phụ đang nuôi con

Phụ nữ trong gia đình gồm mẹ và con hay trẻ em vị thành niên (chưa đủ 20 tuổi) mất cha mẹ khi cần tiền để sửa/chuyển nhà, chăm sóc sức khoẻ, học tập… có thể xin vay tiền hỗ trợ không tính lãi suất hoặc lãi suất thấp.

Đối tượng được vay tiền hỗ trợ:
(1) Phụ nữ trong gia đình gồm mẹ và con (phụ nữ đơn thân, đang nuôi con nhỏ dưới 20 tuổi)
(2) Goá phụ (đã từng là mẹ trong gia đình gồm mẹ và con)
(3) Trẻ em mất cha mẹ (chưa đủ 20 tuổi)
(4) Trẻ em đang được bà mẹ đơn thân nuôi dưỡng
(5) Người trên 20 tuổi đang được phụ nữ đơn thân nuôi dưỡng
(6) Phụ nữ đơn thân trên 40 tuổi, không nuôi con nhỏ

Liên hệ với chính quyền địa phương nơi bạn đang sinh sống. Người có nguyện vọng vay tiền hãy trao đổi với công chức thuộc Uỷ ban quận/huyện/thị/thôn gần đấy hoặc người phụ trách trung tâm cứu nạn.


Địa chỉ liên lạc về bài này:
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái Bình Dương, Vùng Đông Bắc (Tohoku)
Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.