Về thủ tục tái nhập cảnh đối với lưu học sinh người nước ngoài – 106

12 giờ, Ngày 8 tháng 4 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch thông tin số 106

Về thủ tục tái nhập cảnh đối với lưu học sinh người nước ngoài

Nội dung chi tiết về thủ tục tái nhập cảnh cho lưu học sinh nước ngoài từng đề cập trong bản tin số 91 đã được thông qua. Những trường hợp chứng minh được là lưu học sinh ở Nhật với tư cách lưu trú là Du học tính đến thời điểm ngày 11/3 nhưng sau đó rời Nhật mà không xin giấy Tái nhập cảnh, nay xin tiếp tục học tập tại trường Đại học mình đã theo học phải nộp đơn xin cấp thị thực tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán gần nhất.
Thời hạn nhận đơn: đến 31/5/2011
Giấy tờ cần thiết:
(1) Đơn xin cấp thị thực
(2) Ảnh
(3) Hộ chiếu
(4) Bản sao trang có dấu chứng nhận tư cách lưu trú là Du học trong Hộ chiếu
(5) Giấy tờ chứng minh việc tiếp tục chương trình học được cấp sau ngày 11/3 (một trong các loại giấy tờ dưới đây)
+Giấy chứng nhận là lưu học sinh có ghi rõ thời hạn lưu học
+Bản sao giấy phép nhận học
+Văn bản yêu cầu từ trường học ghi rõ việc chấp nhận lưu học sinh tiếp tục theo học tại trường
Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể liên hệ đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán gần nhất.


Địa chỉ liên lạc về bài này:
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái Bình Dương, Vùng Đông Bắc (Tohoku)
Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.