Kế hoạch tạm ngừng cắt điện luân phiên – 107

17 giờ, Ngày 8 tháng 4 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch thông tin số 107

Kế hoạch tạm ngừng cắt điện luân phiên

Công ty điện lực Tokyo cho biết sẽ tạm ngừng việc cắt điện luân phiên kể từ ngày 8/4. Do những biến đổi đột ngột của thời tiết hay trục trặc về trang thiết bị của nhà máy điện có thể phát sinh nên rất mong mọi người tiếp tục hợp tác trong việc tiết kiệm điện. Nếu xảy ra tình trạng thiếu điện thì không thể tránh khỏi việc phải cắt điện luân phiên. Khi đó, Công ty điện lực Tokyo sẽ có thông báo trước.


Địa chỉ liên lạc về bài này:
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái Bình Dương, Vùng Đông Bắc (Tohoku)
Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.