การจำกัดการบริโภคและการขนส่งเพื่อการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและอาหารทะเล(ประกาศเพิ่มเติม) – 110

วันที่ 11 เมษายน 2011 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 110

การจำกัดการบริโภคและการขนส่งเพื่อการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและอาหารทะเล(ประกาศเพิ่มเติม)

ในวันที่11 เมษายน(วันจันทร์) รัฐบาลประกาศเพิ่มชื่ออาหารทะเลในตารางผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจำกัดการบริโภคและขนส่งเพื่อจัดจำหน่ายในฉบับที่66 ที่ได้ประกาศไปแล้ว
ห้ามขนส่งและห้ามวางจำหน่ายผักและอาหารทะเลที่มีค่ารังสีสูงกว่ามาตรฐานตามร้านค้า
รายการผักและอาหารทะเลที่ห้ามขนส่งฉบับล่าสุค (ประกาศโดยกรมประมง กระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน เวลา 15.00 น. วันที่ 11 เมษายน)

แหล่งผลิต วันที่ประกาศ รายการ
จังหวัดชิบะ คะโทะริ-ชิ, ทะโคะมะชิ 4 เม.ย. ผักโขม
จังหวัดชิบะ อาซาฮิ-ชิ 4 เม.ย. ผักโขม. ผักกาดฮ่องเต้ (ชินเงนไซ), ตั้งโอ๋, ซังชุ,ขึ้นฉ่าย. ผักพาร์สเลย์ (ปาเซะริ)
จังหวัดฟุคุชิมะ (นอกจากเขต คิตะคาตะ-ชิ, บังไดมาชิ, อินะวะชิโรมาชิ, มิชิมะมาชิ, ไอทสึ, มิสะโทะโช, ชิโมะโงมาชิ, มินามิไอทสึมาชิ) 21 มี.ค. น้ำนมดิบ
จังหวัดฟุคุชิมะทั้งหมด 21 มี.ค. ผักโขม, คะคินะ
23 มี.ค. โคะมะทสึนะ, ผักที่รับประทานใบเช่นกะหล่ำปลี, บล็อกเคอรี่, ผักที่รับประทานดอกในตระกูลกะหล่ำเช่นดอกกะหล่ำ, คะบุ
จังหวัดอิบาระกิ 21 มี.ค. ผักโขม, คะคินะ
23 มี.ค. พาร์สเลย์ (ปาเซะริ)
จังหวัดอิบาระกิ คิตะอิบาระกิชิโอกิ 4 เม.ย. ปลาอิคะนะโงะ (โคนาโงะ)
จังหวัดโทจิกิ 21 มี.ค. ผักโขม, คะคินะ

นอกจากนั้นในวันจันทร์ที่ 11 เม.ย. ได้ตรวจสอบพบปริมาณรังสีสูงกว่าค่ามาตรฐานในเห็ดหอมจากแปลงเห็ดที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรือนของเขตอีตะเทะมุระ, ดาเทะชิ, อะระจิโจ จังหวัดฟุคุชิมะ ซึ่งยังไม่ได้ส่งไปวางจำหน่ายตามร้านค้า แต่กระทรวงสาธารณสุขและแรงงานได้ขอความร่วมมือจากเกษตรกรที่เก็บเห็ดหอมจากแปลงเห็ดเหล่านี้ไม่ให้ขนส่งเพื่อการจำหน่ายเห็ดนับจากนี้ (วันที่ 11 เมษายน เวลา 15.00 น.)

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.