Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant “Planned Evacuation Area” – 112

Ika-11 ng Abril, 2011 18:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 112

Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant “Planned Evacuation Area”

Ayon kay Chief Cabinet Secretary Edano sa press conference kaninang hapon, nagpasiya silang gawing “planned evacuation area” ang mga lugar na nasa labas ng 20km radius ng Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant at may posibilidad na maging mahigit sa 20mSv ang kabuuang radiation dose sa isang taon dahil sa kondisyon ng panahon at lupain.

Ang magiging planned evacuation area ay Katsurao, Namie town, Iitate town, bahagi ng Kawamata town at bahagi ng Minamisouma city ng Fukushima Prefecture.

Ukol sa panahon ng evacuation, “Sana’y makalikas ang mga residente sa loob ng isang buwan.” ayon kay Chief Secretary Edano, “Ang mga instruksyon para sa mga residente ay ipapahayag batay sa sitwasyon sa natukoy na lugar at pagkatapos nilang makipagusap sa mga may kinalaman sa mga natukoy na komunidad.”

Nagpasiya rin silang maging “Evacuation Prepared Area for Emergency” ang mga lugar na hindi kasama sa “planned evacuation area” na nasa labas ng 20km radius ngunit nasa loob ng 30km radius ng Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Binabawal ang mga residente na nasa lugar na ito na lumabas sa mga gusali.

Ang nasabing evacuation prepared area for emergency ay ang Hirono town, Naraha town, Kawauchi, bahagi ng Tamura city at bahagi ng Minamisouma city sa nasabing Prefecture. Walang pasok ang mga nursery center, preschool, elementary school, junior high school at high school nang pansamantala.

(Ika-11 ng Abril, 2011 4:14pm Yomiuri Shimbun)

Paliwanag 1: “Planned Evacuation Area”
Ang lahat ng mga taong nasa lugar na ito ay kinakailangang mag-evacuate sa loob ng isang buwan.
Sa mga taong nahihirapang mag-evacuate sa sariling pagsisikap, ang gubyerno o ang mga may kinalaman sa komunidad (local government) ang magbibigay ng mga tiyak na direksiyon sa pag-evacuate.

Paliwanag 2: “Evacuation Prepared Area for Emergency”
Hinihikayat ang mga taong kayang mag-evacuate sa mga lugar na ito na kusang-loob na mag-evacuate.
Sa mga taong kinakailangang manatili sa kabila ng panghikayat na ito, maghandang lumikas sa sandaling magkaroon ng emergency. Ipinagbabawal ang mga bata, buntis at mga pasyente na pumasok sa mga lugar na ito.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.