Bago kayo mag-loan – 111

Ika-11 ng Abril, 2011 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.111

Bago kayo mag-loan

Inihayag po namin ang impormasyon tungkol sa loan o pag-uutang para sa mga apektado ng kalamidad, tulad ng no.69, 81, 97 at 105. Kung nais ninyong gamitin ang mga loan system na nakasaad sa naturang impormasyon, siguraduhin ang mga bagay na sumusunod.

・May mga allowance din na posibleng tanggapin ng mga taong naapektado ng kalamid, tulad ng GIENKIN donasyon, consultation payment/MIMAIKIN at unemployment benefit/ SITSUGYO TEATE. Bago mag-apply ng mga loan, alamin po ninyo ang tungkol sa mga allowance at pakitanong lamang po sa mga opisyales ng city hall o staff ng evacuation center kung maaari ninyong tanggapin ang mga ito.
・Iba iba ang mga sistema ng loan; iba ang halaga ng interes. May mga loan na hindi kailangang magsimula kaagad ng pagbabalik (tinatawag na “extension period”) , ngunit hindi rin pareho ang haba ng panahon nito. Para sa detalye, mangyari ay makipag-ugnayan sa mga tanggapan ng munisipyo.
Kung kayo ay nakapag-apply na at nagsimula ng pagtatanggap ng mga loan, posibleng hindi na kayo mag-apply ng ibang benepisyo. Sigraduhing alamin ang mga detalye nito sa mga tanggapan ng city hall.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.