อาฟเตอร์ช็อค – 114

วันที่ 13 เมษายน 2011 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 114

อาฟเตอร์ช็อค

เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ผ่านมาครบหนึ่งเดือนแล้ว แต่เนื่องจากยังมีอาฟเตอร์ช็อคเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่กังวลว่าไม่ปลอดภัยน่าจะมีเป็นจำนวนมาก
แผ่นดินไหวใหญ่ที่เกิดขึ้นอันแรกเรียกว่า “ฮงชิน” ส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตามมาต่อจากนั้นเรียกว่า “โยะชิน” (อาฟเตอร์ช็อค)
เนื่องจากแผ่นดินไหวใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคมมีขนาด 9 ริคเตอร์ ซึ่งจัดว่าเป็นแผ่นดินไหวที่แรงมาก ทำให้ภายในหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเกิดอาฟเตอร์ช็อคขนาดความสั่นสะเทือนมากกว่า 5 ริคเตอร์ตามมาทั้งสิ้น 408 ครั้ง
เมื่อระยะเวลาผ่านไปจำนวนครั้งของอาฟเตอร์ช็อคจะลดลง แต่อย่างไรก็ตามจากนี้ไปยังจะเกิดอาฟเตอร์ช็อคขนาดใหญ่ตามมาอีกเป็นระยะๆ และบางครั้งอาจมีอาฟเตอร์ช็อคเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ห่างออกไปด้วย
ในพื้นที่ที่เกิดการไหวอย่างรุนแรงจากแผ่นดินไหวใหญ่และอาฟเตอร์ช็อคนั้น อาจเกิดการพังทลายของบ้านเรือนหรือแผ่นดินถล่มอันเนื่องมาจากอาฟเตอร์ช็อคที่อาจจะเกิดขึ้นนับจากนี้ อีกทั้งความเสียหายอาจขยายพื้นที่ออกไป ดังนั้นกรุณาอย่าเข้าใกล้บ้านที่อยู่ในสภาพใกล้พังหรือบริเวณหน้าผา
นอกจากนั้นยังอาจเกิดสึนามิจากอาฟเตอร์ช็อคขนาดใหญ่อีกด้วย ดังนั้นกรุณาติดตามข่าวสารระวังภัยสึนามิหรือประกาศเตือนภัยสึนามิด้วย

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.