Ukol sa mga aftershock – 114

Ika-13 ng Abril, 2011 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 114

Ukol sa mga aftershock

Siguro nababagabag pa kayo kasi malalaking aftershock ay nangyayari pa kahit isang buwan ang nakalipas mula noong malaking lindol.
Iyong unang malaking lindol ay tinatawag na main shock, at mga lindol na kasunod ay tinatawag na aftershock.
Napakalaking magnitude 9.0 ang main shock noong ika-11 ng Marso, kaya’t nangyari ng 408 beses ang aftershock na mas malaki sa level 5 sa loob nitong isang buwan.
Mawawala ang aftershock nang unti-unting, ngunit may posibilidad pang mangyari ang malaking aftershock paminsan-minsan, kahit sa mga malalayong lugar.

Iwasan ninyo ang paglapit sa may naguguhong gusali at lambak kung kayo’y nasa lugar na nangyari ang malaking main shock o aftershock dati. Baka masisira pa dahil sa aftershock na magkakasunod pa.
At kayo’y hinihiling na sikaping kumuha ng TSUNAMI KAEIH/Otsunami warning at TSUNAMI CYUIHO/tsunami advisory kapag malaking aftershock ay mangyari.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.