Cấp độ 7 trong thang độ đánh giá sự cố hạt nhân quốc tế(INES) – 113

14giờ, Ngày 13 Tháng 4 Năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 113

Cấp độ 7 trong thang độ đánh giá sự cố hạt nhân quốc tế(INES)

Ngày 12 tháng 4, Chính phủ đã tăng mức độ đánh giá về sự cố xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 lên cấp độ 7. Như vậy mức độ đánh giá đã được tăng 2 bậc so với cấp độ 5 theo như phát biểu ngày 18 tháng 3.
Tuy nhiên, việc tăng mức độ đánh giá này không liên quan đến việc lượng chất phóng xạ thải ra tăng đột ngột mà là kết quả của việc đánh giá lại các thông số có từ ban đầu. Từ kết quả này cũng không có việc cần phải mở rộng khu vực phải đi lánh nạn.
Các mức độ đánh giá sự cố hạt nhân quốc tế(INES)

Sự cố nghiêm trọng
Sự cố lớn
Sự cố có đi kèm với rủi ro rò rỉ phóng xạ ra ngoài nhà máy
Sự cố không đi kèm với rủi ro lớn về rò rỉ phóng xạ ra ngoài nhà máy
Hiện tượng bất thường nghiêm trọng
Hiện tượng bất thường
Một phần nhà máy bị ảnh hưởng

Về kết quả các khảo sát đo lường độ phóng xạ trong không khí, nước ở các địa phương, đề nghị tham khảo đường dẫn sau
(tiếng Nhật, Anh, Trung, Hàn)

Khảo sát phóng xạ toàn quốc
http://www.mext.go.jp/

Thông tin cụ thể hơn xin liên hệ nhân viên chính quyền địa phương(tỉnh, thành phố) nơi gần nhất, nhân viên nơi lánh nạn hoặc các tỉnh, thành phố.

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.