Về dư chấn – 114

14giờ, Ngày 13 Tháng 4 Năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 114

Về dư chấn

1 tháng đã qua kể từ trận động đất lớn, tuy nhiên vẫn tiếp tục có những dư chấn khiến cho không ít người lo lắng.
Trận động đất lớn đầu tiên được gọi là trận động đất chính, những cơn động đất tiếp tục sau đó được gọi là dư chấn.
Do trận động đất chính ngày 11 tháng 3 có mức độ lên tới 9.0 độ richte, vô cùng lớn do đó trong 1 tháng gần đây đã xảy ra tới 408 cơn dư chấn với cường độ trên 5 độ.
Mặc dù số lượng các cơn dư chấn sẽ giảm theo thời gian, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ có những cơn dư chấn lớn. Ngoài ra, dư chấn cũng có thể xảy ra ở những nơi xa hơn.
Tại những khu vực đã bị ảnh hưởng mạnh do động đất chính và các cơn dư chấn, có lo ngại về việc thiệt hại sẽ gia tăng do đổ nhà, sụt đất khi phát sinh dư chấn, do vậy không nên ở gần các khu nhà hoặc đồi núi có nguy cơ sụp đổ.
Ngoài ra, đi kèm với các cơn dư chấn có thể xảy ra sóng thần vì vậy nên chú ý các cảnh báo sóng thần hoặc các bảng tin chú ý về sóng thần.

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.