Para sa mga kababaihang buntis – 115

Ika-13 ng Abril, 2011 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.115

Para sa mga kababaihang buntis

Karamihan sa mga evacuation center ay kulang ang tubig, minsan madumi ang CR at hindi nakakaligo nang maayos. Dahil dito mahirap panatilihin ang kalinisan ng ari ng babae at maaaring mangati. Dadami rin ang vaginal discharge o “white mens” habang buntis kayo. Subukan ninyong panatilihing malinis ang ari ng babae sa pamamagitan ng madalas na pagpalit ng panty o paggamit ng mga pantiliner kung maaari. Puwede ring gumamit ng tissue na binasa sa malinis na tubig o malambot na tela sa pagpunas.

Kung malakas ang pangangati at may lumalabas na vaginal discharge na puti at parang yogurt, posibleng mahawa kayo ng virus ng candida. Hindi matatanggal ang pangangati sa pamamagitan lamang ng madalas na paghuhugas at pagpunas kapag nahawa ka sa candida.

Mahirap sabihin sa ibang tao ang ganitong kalagayan, kaya kailangan ng lakas ng loob upang maipakonsulta ito sa mga medical staff na malapit sa inyo para protektahan ang inyong anak na nasa loob ng sinapupunan.

【Para sa karagdagang impormasyon】
 The multilingual support center for the Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean
 Email :tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.