ประกาศเกี่ยวกับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล (ต่อเนื่องจากประกาศฉบับที่ 8) – 117

วันที่ 15 เมษายน 2011 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 117

ประกาศเกี่ยวกับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล (ต่อเนื่องจากประกาศฉบับที่8)

กระทรวงสาธารณสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ประกาศยกเว้นค่ารักษาพยาบาลที่จะต้องจ่ายให้กับทางโรงพยาบาลสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพแต่ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล มีดังต่อไปนี้
บุคคลที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ตามกฏหมายว่าด้วยการบรรเทาสาธารณภัย
1.บุคคลที่บ้านถูกทำลายทั้งหลัง หรือ เพียงบางส่วนถูกทำลาย
2.บุคคลที่อยู่ในครอบครัว ที่สมาชิกผู้ที่ทำงานเป็นรายได้หลักของครอบครัวเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส
3.บุคคลที่อยู่ในครอบครัว ที่สมาชิกผู้ที่ทำงานเป็นรายได้หลักของครอบครัว หายสาบสูญ
4.บุคคลที่อยู่ในครอบครัว ที่สมาชิกผู้ที่ทำงานเป็นรายได้หลักของครอบครัวต้องเลิกทำงาน หรือต้องพักงาน
5.บุคคลที่อยู่ในครอบครัว ที่สมาชิกผู้ที่ทำงานเป็นรายได้หลักของครอบครัวตกงาน หรือกลายเป็นผู้ไม่มีรายได้
6.บุคคลที่ได้รับคำสั่งให้อพยพลี้ภัยหรือได้รับคำสั่งห้ามออกจากที่พักอาศัยเนื่องจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุคุชิมะหมายเลข1 และหมายเลข 2
(นอกจากนี้ยังใช้ได้กับบุคคลที่ย้ายออกหลังเกิด แผ่นดินไหวด้วย)

กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของที่ว่าการเขตปกครองท้องถิ่นใกล้บ้านท่าน หรือเจ้าหน้าที่ของสถานลี้ภัย หรือที่ว่าการจังหวัดในแต่ละจังหวัด เพื่อตรวจสอบว่าท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาลหรือไม่
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้บุคคลที่อยู่อาศัยใน “เขตกำหนดพื้นที่ลี้ภัย” ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย ทางศูนย์จะแจ้งให้ท่านทราบ ทันทีหลังจากที่ได้รับแจ้งรายละเอียด


ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.