เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งสำหรับนักศึกษาต่างชาติ – 118

วันที่ 15 เมษายน 2011 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 118

เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มีนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางกลับประเทศของตนเองชั่วคราวหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติ
รัฐบาลญี่ปุ่นจึงตัดสินใจจะให้ความช่วยเหลือ จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง
บุคคลที่จะได้รับตั๋วเครื่องบิน จะต้องเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และจำเป็นต้องกลับไปยังประเทศของตนเองเป็นการชั่วคราว
นอกจากนี้ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น(JASSO) กำลังเปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ใช้ทุนส่วนตัว ที่มีความลำบากทางการเงินเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ และมีผลการเรียนดีเยี่ยม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะได้รับ 65,000 เยนต่อเดือน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับ 48,000 เยนต่อเดือน
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัคร กรุณาติดต่อ มหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเรียน


ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.