Pagbabayad ng provisional compensation payment – 116

Ika-15 ng Abril 2011 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.116

Pagbabayad ng provisional compensation payment

Ang Tokyo Electric Power Company(TEPCO) ay nag-anunsyo na magbibigay ng provisional compensation para mabayaran ang pang-araw-araw na pangagailangan ng mga apektado ng pagkalat ng radiation ng nuclear plant noong ika-15 ng Abril.
Ang mga maaaring tumangap ng konpensasyon na ito ay ang mga tumira sa lugar na kailangang mag-evacuate, o di kaya’y sa mga taong hindi nakakalabas ng bahay dahil sa pag-utos ng pamahalaan para iwasan ang radiation. Babayaran ang 1,000,000yen sa isang pamilya at 750,000yen para sa single-person household.

Ang mga lugar na kinailangang mag-evacuate ayon sa utos ng pamahalaan ay Minamisoma-City, Iitate-Mura, Namie-Machi, Futaba-Machi, Okuma-Cho, Tomioka-Machi, Naraha-Machi, Hirono-Machi, Katsurao-Mura, Kawauchi-Mura, Tamura-City at Iwaki-City.

May pagpapaliwanag hinggil sa kompesasyon na ito sa bawat evacuation center at iba pang lugar. Magbibigay doon ng application form. Magkakaroon ng consultation counter hinggil dito mula sa ika-28 ng Abril.

Makakaasang may pag-uulat sa mga susunod na araw kapag may karagdagang detalye hinggil sa konpensasyon na ito.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.