Thông tin về miễn giảm chi phí y tế (tiếp thông tin số 8) – 117

14giờ, Ngày 15 Tháng 4 Năm 2011
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai –Thông tin số 117

Thông tin về miễn giảm chi phí y tế (tiếp thông tin số 8)
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội hiện nay đang miễn giảm chi phí y tế những người bị nạn chi trả tại bệnh viện. Những người bị nạn mất thẻ bảo hiểm cũng được đi khám.
Đối tượng được miễn giảm chi phí y tế là những người đẩy đủ các điểu kiện sau:
Trong những người dân của các khư vực thảm họa đang được áp dụng Luật cứu trợ thảm họa,
1. Những người nhà cửa bị phá hủy hòan toàn hoặc một nửa
2. Các thành viên gia đình mà người làm việc chính của gia đình mình bị mất, hoặc bị thương nặng nề
3. Các thành viên gia đình mà người làm việc chính của gia đình mình bị mất tích
4. Các thành viên gia đình mà người làm việc chính của gia đình mình bỏ nghề, hoặc nghỉ nghề
5. Các thành viên gia đình mà người làm việc chính của gia đình mình mất việc và không có thu nhập
6. Những người dân của các khư vực đang được đưa ra chỉ thị lánh nạn, hoặc lánh nạn trong nhà do thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 và số 2.
Những người từ các khư vực trên đi sơ tán đến khư vực khác cũng sẽ trở nên đối tượng miễn giảm.

Nếu các vị muốn biết mình có đẩy đủ điểu kiện trên hay không, xin hãy hỏi lại các nhân viên cơ quan địa phương, nơi lánh nạn, và các tỉnh.
Bộ Y tế, Lao động, và Phúc lợi xã hội cũng đang xem xét rằng sau này sẽ mở rộng đối tượng miễn giảm này cho cả những người dân của “khư vực lánh nạn theo kế hoặch”.
Thông tin chi tiết sẽ được thông báo tại tin tiếp theo.


<Địa chỉ lien lạc về bài này>
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.