Ukol sa tulong sa gastos ng estudyanteng dayuhan para makabalik sa Japan – 118

Ika-15 ng Abril, 2011 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 118

Ukol sa tulong sa gastos ng estudyanteng dayuhan para makabalik sa Japan

Maraming estudyanteng dayuhang umuwi sa kani-kanilang bansa nang pansamantala pagkatpos ng lindol. Nagpasiya ang Japanese Government na magbigay ng airplane ticket sa kanila para makabalik sa Japan.
Ang mga bibigyan ng airplane ticket ay government scholar (Kokuhi-ryugakusei), at umuwi sa kanila dahil sa lindol.

Para sa estudyanteng dayuhang nag-aaral sa sariling gastos (Shihi-ryugakusei), tatanggapin ng Japan Student Services Organization (Nihon Gakusei Shien Kiko) ang karagdagang pag-aplay sa grante for student(Gakushu-shorei-hi). Ito ay para sa estudyanteng mataas ang grado at nahihirapan sa pera dahil sa lindol. Ang halagang ibibigay ay 65,000 Yen sa isang buwan para sa graduate student, at 48,000 Yen sa isang buwan para sa undergraduate student.

Tungkol sa detalye at pag-aplay, pakitanong na lang sa inyong unibersidad.


【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.