Pamamaraan para sa Pagsasaayos sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant – 119

Ika-18 ng Abril 2011 17:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.119

Pamamaraan para sa Pagsasaayos sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant

Sa Abril 17, 2011 naglabas ng anunsyo ang Tokyo Electric Power Company ang kanilang isinasagawang hakbang at pamamaraan upang maisaayos ang aksidenteng nangyari sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant. Ang mga sumusunod ang mga pangunahing layunin ng kompanya para makauwi ang mga evacuees sa kani-kanilang bahay.
Sa ngayon, ang pinagtutuunan nila ng pansin ay ang pagpapapanatili ng mababang temperatura ng nuclear reactor at spent fuel pool, at pagbabawas ng pagkalat ng radioactive materials.
○Unang Hakbang
Layunin:Patuloy na pagbabawas sa pagkalat ng radiation.
Inaasahang panahon na maisagawa ito : Sa loob ng 3 buwan mula sa kasalukuyan (kalagitnaan ng Hulyo 2011)

○Pangalawang Hakbang
Layunin:Pag-kontrol sa pagkalat ng radioactive materials at pagpapababa ng dami ng kumakalat na radiation.
Inaasahang panahon na maisagawa ito:Sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan pagkatapos maisagawa ang Step 1.(Sa pagitan ng kalagitnaan ng Oktubre 2011, at kalagitnaan ng Enero 2012)

Kahit matapos ang mga planong pagsasaayos ng planta sa inaasahang panahon, kailangan maghintay pa ng hindi bababa sa 6 hanggang 9 na buwan bago pag-aaralan muli ng pamahalaan ang posibilidad na maaring makauwi ang mga evacuees sa kanilang bahay.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.