Pagtanggap ng mga Kabataang Naapektahan sa mga Pampublikong Eskuwelahan – 121

Ika-18 ng Abril, 2011 16:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean 
Filipino No. 121

Pagtanggap ng mga Kabataang Naapektahan sa mga Pampublikong Eskuwelahan

Siguro’y maraming magulang ang nag-aalala sa bagong papasukan ng anak nila dahil sa paglipat sa ibang lugar at di na makapasok sa dati nilang eskuwela.
Ang Kagawaran ng Edukasyon ng Japan ay nagbilin na sa mga education board na tanggapin ang mga kabataang naapektahan ng kalamidad nang maluwag at mabilis kapag sila’y gustong pumasok sa eskuwelang nasa nalipatan nila.

Para sa detalye ng pagpasok sa eskuwelahan ng inyong nalipatan, itanong lamang sa ibaba.
・Eskuwelang sakop ng City, Town o Village → Education Board ng City, Town o Village  
・Eskuwelang sakop ng Prifecture    →  Education Board ng Prefecture

Kapag di ninyo alam ang kontak ng education board, mag-email o tumawag sa hotline ng “The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean”

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.