Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 – Công bố kế hoạch đối phó với khủng hoảng hạt nhân – 119

17:00 Ngày 18 tháng 4 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Bản tin dịch số 119

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 – Công bố kế hoạch đối phó với khủng hoảng hạt nhân

Vào ngày 17 tháng 4, Tổng công ty điện lực TEPCO đã công bố kế hoạch đối phó với khủng hoảng hạt nhân. Theo đó, TEPCO để ra 2 mục tiêu trước mắt sẽ thực hiện nhằm giúp những người dân đang lánh nạn sớm được quay về nhà và ổn định cuộc sống.
Mục tiêu cơ bản của TEPCO trong giai đoạn này là kiểm soát tốt nhiệt độ của thanh nhiên liệu hạt nhân và bể chứa chất thải hạt nhân đã qua sử dụng, đồng thời giảm tối đa lượng chất phóng xạ thải ra môi trường bên ngoài.
* Bước 1:
Mục tiêu: Đảm bảo rằng lượng phóng xạ tồn tại trong môi trường bên ngoài có xu hướng giảm xuống
Thời hạn để thực hiện mục tiêu này: Khoảng 3 tháng (từ nay tới trung tuần tháng 7)

* Bước 2:
Mục tiêu: Trên cơ sở kiểm soát được quá trình thải chất phóng xạ ra ngoài môi trường, TEPCO tiến hành các biện pháp nhằm hạn chế đáng kể chất phóng xạ được thải ra ngoài.
Thời hạn để thực hiện mục tiêu này: Khoảng 3-6 tháng sau khi mục tiêu bước 1 hoàn thành (trung tuần tháng 10/ 2011 đến trung tuần tháng 1/ 2012)

Để đảm bảo chính phủ có thể kiểm soát và nắm vững được tình hình ổn định cuộc sống cho dân đang lánh nạn, ít nhất toàn bộ kế hoạch này sẽ mất từ 6-9 tháng để hoàn tất.

(Địa chỉ liên lạc)
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.