Về việc nhận trẻ em gặp nạn vào các trường công lập – 121

16 giờ, Ngày 18 tháng 4 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch thông tin số 121

Về việc nhận trẻ em gặp nạn vào các trường công lập

Nhiều nhà bảo trợ lo ngại về nơi học tập mới cho trẻ em do thảm hoạ động đất đang phải sơ tán ở khu vực khác, không thể tiếp tục theo học trường đã từng theo học.
Bộ giáo dục ra thông báo các Phòng/Sở Giáo dục cần ứng phó linh hoạt, nhanh chóng tiếp nhận những trẻ em gặp nạn có nguyện vọng được nhận vào các trường công lập ở khu vực sơ tán.
Những em có nguyện vọng được nhận vào các trường học thuộc khu vực mình sơ tán hãy liên hệ theo chỉ dẫn dưới đây:
• Trường trực thuộc Quận/thị/thị trấn → Liên hệ Phòng giáo dục (Quận/Thị/ Thị trấn) nơi mình có nguyện vọng nhập học
• Trường trực thuộc tỉnh → Liên hệ Sở Giáo dục (Đô/Đạo/Phủ/Tỉnh) nơi mình có nguyện vọng nhập học
Trong trường hợp không biết địa chỉ Phòng/ Sở Giáo dục, xin hãy liên lạc qua mail hoặc gọi điện qua đường dây nóng đến Trung Tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ theo địa chỉ dưới đây.

(Địa chỉ liên lạc)
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.