Về chế độ sửa chữa nhà ở khẩn cấp – 122

16 giờ, Ngày 18 tháng 4 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch thông tin số 122

Về chế độ sửa chữa nhà ở khẩn cấp

Những trường hợp cần sửa chữa nhà ở bị thiệt hại do động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc có thể được nhận một khoản tiền hỗ trợ. Đối tượng là những hộ gia đình không có tiền sửa chữa nhà ở. Mỗi hộ được hỗ trợ tối đa là 52 vạn yên. Chỉ sửa chữa khẩn cấp những khu vực thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày như phòng khách, nhà bếp hay nhà vệ sinh… Để nhận được tiền trợ cấp, cần đáp ứng một số điều kiện như mức độ hư hại, thu nhập… Ngoài ra, theo nguyên tắc những trường hợp nhận tiền hỗ trợ sẽ không được ở nhà tạm.
Liên hệ đến Uỷ Ban nhân dân quận/ huyện/ thị gần nhất để biết rõ hơn về điều kiện nhận tiền hỗ trợ, các giấy tờ cần thiết, thủ tục đăng kí…

(Địa chỉ liên lạc)
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.