Impormasyon ukol sa pagsuporta sa pansamantalang pag-aayos ng bahay – 122

Ika-18 ng Abril, 2011 16:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean 
Filipino No. 122

Impormasyon ukol sa pagsuporta sa pansamantalang pag-aayos ng bahay

Kung paaayusin ninyo ang bahay na nasira dahil sa Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean, matatanggap ninyo ang suporta sa bayad. Pansamantalang pagpapaayos o temporary repair lamang ito. Ang mga susuportahan ay ang mga pamiliyang walang pangbayad sa pansamantalang pagpapaayos. Ang maximum suporta ay 520,000 yen bawat pamilya. Ang mga puwedeng paayusin ay ang mga parte lamang ng bahay na kinakailangan sa pang-araw-araw na buhay tulad ng bed room, kusina o CR. Kailangan din maka-match sa ilang condition tulad ng level ng pagkasira ng bahay at kinikita ng pamiliya para makatanggap ng suporta.
※ Hindi puwedeng mag-apply sa pansamantalang pabahay o Kasetsujutaku kapag nakatanggap kayo ng suporta ng temporary repair.

Makipagkunsolta kayo sa tanggapan ng Local Government Unit para sa karagdagang impormasyon tulad ng pag-aaply, mga requirements o condition ng pagkasira.

【Para sa karagdagang impormasyon】
 The multilingual support center for the Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean
email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.