โปรดระวังการต้มตุ๋นหลอกลวง – 126

วันที่ 20 เมษายน 2011 18:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 126

โปรดระวังการต้มตุ๋นหลอกลวง

ขณะที่สังคมกำลังวุ่ยวายจากเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว อาจมีคนฉวยโอกาสนี้เป็นเครื่องมือทุจริตในการค้าขาย หรือเอาความกังวลใจและความปรารถนาดีล่อลวงได้ง่าย ไม่เพียงแต่พื้นที่ประสบภัยพิบัติเท่านั้น ยังอาจเกิดในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างวิธีการต้มตุ๋น โปรดระวังตัวอย่าให้เจอกับเหตุร้ายได้

○ การต้มตุ๋นเงินบริจาค
แอบอ้างชื่อหน่วยงานที่มีอยู่จริง เช่น “สภากาชาดญี่ปุ่น” (นิฮอนเซกิจูจิ) เพื่อหลอกเอาเงินบริจาค
○ การต้มตุ๋นการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
พูดจาเป่าหูให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกกังวลใจ เช่น “จำเป็นต้องซ่อมแซมด่วน” เพื่อหลอกให้ทำสัญญาในราคาแพง
○ การโก่งราคาขายสินค้า
อ้างว่าสินค้าจำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น ถ่านไฟฉาย น้ำมันเบนซิน “จะหาซื้อไม่ได้แล้ว” เพื่อขายโก่งราคา
○ การแสร้งเป็นอาสาสมัคร
แสร้งเป็นอาสาสมัครมาถามว่า ”มีอะไรให้ช่วยบ้างไหม” เมื่อขอความช่วยเหลือแล้วจึงเรียกเก็บเงิน

ถ้ารู้สึกผิดปกติหรือประสบเหตุร้ายแล้ว กรุณารีบปรึกษาเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นหมู่บ้าน ตำบล เมืองหรือตำรวจทันที

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.