Xin hãy chú ý tin đồn hay tin đồn nhảm – 24

14:40 Ngày 14 tháng 3 năm 2011

Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ-Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Thông tin thiên tai – Bản dịch Thông tin số 24

Xin hãy chú ý tin đồn hay tin đồn nhảm

Xin hãy chú ý tin đồn hay tin đồn nhảm.
Có nhiều tin đồn hay tin đồn nhảm đang truyền ra. Câu chuyện như dưới đây là nói lung tung bừa bãi.
“Chính phủ Nhật đang kêu gọi giải thoát mọi người của 1/2 lãnh thổ Nhật Bản.”
“Việc nổ tại nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Fukushima làm cho chất phóng xạ lan ra toàn nước Nhật, có mưa làm cho ô nhiễm”
“ Thứ….ngày……,…..giờ tại …. sẽ xảy ra động đất”
Tất cả những thông tin hoàn toàn sai.
Đừng tin vào những tin đồn mà hãy nắm bắt thông tin chính xác.

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.