Thông báo (2) có liên quan đến kế hoạch cúp điện – 25

15:15 Ngày 14 tháng 3 năm 2011

Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ-Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Thông tin thiên tai – Bản dịch Thông tin số 25

Thông báo (2) có liên quan đến kế hoạch cúp điện

Khi bị cúp điện thì không thể sử dụng đồ dùng bằng điện.
Xin chú ý những đồ vật đang cấm ở ổ điện.
Điện thoại di động cũng không thể sạc pin được.
Khi đi ra ngoài, các tín hiệu đèn giao thông bị tắt hay các cửa soát vé tự động của nhà ga ngừng hoạt động
Cho dù ở nhà hay đi ra ngoài để không gặp trở ngại xin hãy chuẩn bị tâm lý trước.

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.