Về học bổng hỗ trợ khẩn cấp của Mitsubishi Shoji – 124

18:00 Ngày 20 tháng 4 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Bản tin dịch số 124

Về học bổng hỗ trợ khẩn cấp của Mitsubishi Shoji

Với sự hỗ trợ của công ty Mitsubishi Shoji, Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản đang tuyển sinh viên để nhận Học bổng hỗ trợ khẩn cấp Mitsubishi Shoji.
○Đối tượng (bao gồm tất cả các đối tượng dưới đây)
1. Các sinh viên chính thức đang học tại các trường Cao đẳng, sinh viên Đại học, sinh viên Cao học tại Nhật Bản vào thời điểm hiện tại (tháng 4 năm 2011)
2. Những người khó có thể tốt nghiệp do điều kiện kinh tế khó khăn do lao động chính trong gia đình bị thất nghiệp, phá sản, tai nạn, ốm, mất tích, chết trong thảm họa.
3. Những người có tinh thần, sức khỏe, có ý muốn học tập nghiêm túc.
4. Những người không đang nhận bất kỳ một loại học bổng nào từ sau tháng 4 năm 2011 (ngoại trừ học bổng có nghĩa vụ phải hoàn trả lại)
5. Những người có thể nhận được tiến cử của hiệu trưởng
* Lưu học sinh nếu thỏa mãn các điều kiện trên cũng có thể tham gia ứng tuyển.

○Giá trị học bổng: 10 man/ tháng (không có nghĩa vụ phải hoàn lại)

○Lượng sinh viên tuyển: 500 người

○Thời gian cấp học bổng: tháng 4 năm 2011 đến tháng 3 năm 2012
○Cách thức đăng ký
Việc đăng ký không tiến hành theo cá nhân mà được tiến hành thông qua các trường Đại học. Về cụ thể, đề nghị liên hệ bộ phận phụ trách học bổng tại trường Đại học mà bạn đang học.

○Thời gian tiếp nhận đơn gửi từ trường Đại học đến Hiệp hội: 19 tháng 4 năm 2011 (thứ 3) đến 31 tháng 5 năm 2011 (thứ 3) (tuân thủ nghiêm ngặt)
Về thời hạn nộp đơn đăng ký ở trường, đề nghị hỏi trực tiếp tại trường bạn đang học.

Sau khi thẩm tra hồ sơ sẽ quyết định người được nhận học bổng. Kết quả sẽ được thông báo đến người được nhận học bổng thông qua trường vào khoảng giữa tháng 6.

(Địa chỉ liên lạc)
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.