Về giấy chứng nhận nạn nhân thảm họa (Risai Shomeisho) – 123

18:00 Ngày 20 tháng 4 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Bản tin dịch số 123

Về giấy chứng nhận nạn nhân thảm họa (Risai Shomeisho)

Để nhận được các chế độ hỗ trợ, những người mà nhà ở, … bị thiệt hại trong thảm họa lần nào cần phải có một số loại giấy chứng nhận. Trong nhiều trường hợp, cần phải xuất trình Giấy chứng nhận nạn nhân thảm họa
○Giấy chứng nhận nạn nhân thảm họa
・Là giấy chứng nhận về mức độ thiệt hại của nhà ở
・Do điều tra viên phải thực hiện khảo sát về tình trạng hư hại do vậy phải mất 1 khoảng thời gian mới phát hành được.
・Các chế độ hỗ trợ cần có loại giấy chứng nhận này như sau.
  Tiền hỗ trợ tái thiết cuộc sống cho người bị nạn, tiền ủng hộ, miễn giảm phí bảo hiểm toàn dân, tiền tái thiết nhà cửa sau thảm họa, chế độ xử lý khẩn cấp về nhà ở, …
  Việc chuyển vào ở các khu nhà ở công, khu nhà ở tạm, nhận sách giáo khoa miễn phí, …
Các giấy tờ cần thiết, phương pháp khảo sát, thời điểm phát hành khi xin Giấy chứng nhận nạn nhân thảm họa khác nhau tùy theo địa phương, quận huyện, thành phố. Về cụ thể, đề nghị liên hệ địa phương, quận huyện, thành phố.

(Địa chỉ liên lạc)
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.