Impormasyon ukol sa Mitsubishi Corporation Urgent Scholarship program – 124

Ika-20 ng Abril, 2011 18:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
Filipino No.124

Impormasyon ukol sa Mitsubishi Corporation Urgent Scholarship program

The Japan Educational Exchanges and Services ay nagsimula ng urgent scholarship program sa tulong ng Mitsubishi Corporation. Tumatanggap sila ng aplikasyon ngayon sa “Mitsubishi Corporation Urgent Support Scholarship program”.

○Mga estudyanteng mabibigyan ng scholarship:
Kung sino ang maka-match sa lahat ng condition na susunod:
① Estudyante ng undergraduate o masteral course ng 4years university, o 2years university sa Japan as of April,2011,
② Estudyanteng mahihirapang ipagpatuloy ang pag-aaral dahil ang pinaka kumikita sa pamilya ay nasalanta sa kalamidad at naging biktima ng pinssala tulad ng pagkawlan ng trabaho, pagkalugi ng negosyo, aksidente, pagkasakit, pagiging missing o pagkamatay.
③ Malusog ang katawan at isip, serioso at sabik mag-aral.
④ Estudyanteng hindi tumatanggap ng ibang scholarship pagkatapos ng April,2011. Puwedeng mag-apply sa scholarship na ito kung ang scholarship na natatanggap ay utang at kailangang bayaran.
⑤ Estudyanteng puwedeng kumuha ng endorsement galing sa presidente ng unibersidad.
※ Puwede rin mag-apply ang mga estudyanteng dayuhan kung naka-match sa lahat ng nasabing kondisyon.
○Halaga ng scholarship: 100,000yen sa isang buwan (Hindi na kailangang bayaran)
○Numero ng estudyanteng mabibigyan ng scholarship: 500
○Duration ng pagbibigay ng scholarship: April,2011 〜 March, 2012
○Pag-aaply:
Dapat sa pamamagitan ng unibersidad kayo mag-apply. Makipagkonsulta kayo sa staff ng inyong
unibersidad na naka-asign sa scholarship program para sa karagdagang impormasyon tulad ng
application form.
○Duration ng pagtanggap ng application form mula sa unibersidad:
April.19, 2011 Tuesday 〜 May.31, 2011 Tuesday (Dapat makarating sa association by May.31)
Makipagkonsulta kayo sa unibersidad na pinapasukan ninyo tungkol sa deadline ng aplikasyon sa unibersidad.
Pagpapasyahan ang mga scholar pagkatapos ng screening process. Ipapaalam ang resulta sa mismong nag-apply sa gitna ng June,2011 sa pamamagitan ng unibersidad.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.