Impormasyon tungkol sa Emergency Safety Check – 125

Ika-20 ng Abril, 2011 18:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku
Earthquake out at Pacific Ocean
Filipino No.125

Impormasyon tungkol sa Emergency Safety Check

Ang Emergency safety check o “Oukyu Kikendo Hantei” ay isang pag-chcheck ng mga bahay o building na nasalanta ng lindol para malaman kung gaano kadelikado ang mga building. Mag-jujudge ng panganib at posibilidad ng pagbagsak ng building kapag may aftershock, para iwasan ang pangalawang pinsala o secondary disaster. Pagkatapos ng judgement, ididikit ang papel na pula, dilaw o berde sa part eng building na madaling makita.
Ang mga ibigsabihin ng tatlong kulay ay susunod:
○Pula: Manganib. Bawal pumasok sa building na ito.
○Dilaw: Kailangan ng babala. Mag-ingat nang mabuti kung papasok sa loob.
○Berde: Na-check na. Puwedeng pumasok sa loob.
Ang mga Local Government Unit ay nagpapasya kung saan isasagawa ang emergency safety check. Magtanong kayo sa inyong LGU para sa karagdagang impormasyon.
※ Ang emergency safety check ay nagkakaiba sa building inspection na kailangan sa issue ng certification of disaster-victim.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.