Ang mga lugar na nasa loob ng 20KM mula sa nuclear plant ay itinuturing bilang “Caution Zone” – 127

Ika-21 ng Abril, 2011
Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean 
Filipino No. 127

Ang mga lugar na nasa loob ng 20KM mula sa nuclear plant ay itinuturing bilang “Caution Zone”

  Sa Abril 21, ang pamahalaan ay nag-anunsyo na ang mga lugar na nasa loob ng 20km radius mula sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant ay itinuturing bilang “Caution Zone” at ipinagbabawal ang ang pagpasok sa lugar mula hating-gabi ng Abril 22. Ang mga hindi sumunod sa panukalang ito ng pamahalaan ay maaring maparusahan.

Ang mga lugar na itinuturing bilang “Caution Zone”ay ang mga sumusunod.
 Tomioka-Machi、Futaba-Machi、Okuma-Machi、ilang bahagi ng Namie-Machi、ilang bahagi ng Kawauchi-Mura, ilang bahagi ng Naraha-Machi, Odaka-ku at ilang bahagi ng Haramachi-Ku ng Minamisoma-City, ilang bahagi ng Miyakoji-Machi ng Tamura-City, ilang bahagi ng Katurai-Mura.
  
 Kung ang tirahan ay nasa caution zone ngunit hindi napapaloob sa 3KM mula sa Fukushima Diichi Nuclear Plant, papayagan ng pamahalaan ang pansamantalang pag-uwi sa bahay pagkaraan ng ilang araw mula ngayon.

 Kailangan pang obserbahan ang kalagayan ng nuclear plant bago payagan ang pansamantalang pag-uwi ng mga residente. Magsasagawa muna ang pamahalaan ng konsultasyon sa bawat munisipalidad hinggil sa bagay na ito. Inaasahang gaganapin ang pansamantalang pag-uwi sa lahat ng lugar sa loob ng 1 o 2 buwan mula sa kasalukuyan. Maaring makauwi ang isang myembro lamang sa isang pamilia at kailangan magsuot ng espesyal na damit para maiwasan ang radiation at kailangan sumakay sa bus na pinaghandaan ng pamahalaan. At mayroon din pagsusuri ng radiation contamination bago lumabas sa caution zone. Sa loob ng 2 oras lamang maaring maglagi sa bahay at maaring magdala o maglabas ng maliit na bagay mula sa bahay. 

Para sa karagdagan impormasyon, makipag-ugnayan sa municipalidad kung saan malapit sa inyong tinitirahan o staff ng evacuation center.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.