กำหนดพื้นที่ในรัศมี 20 กิโลเมตรเป็น “เขตเตือนภัย” – 127

วันที่ 21 เมษายน 2011 
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 127

กำหนดพื้นที่ในรัศมี 20 กิโลเมตรเป็น “เขตเตือนภัย”

วันที่ 20 เมษายน รัฐบาลได้ประกาศให้พื้นที่หลบภัยภายในรัศมี 20 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หมายเลข 1 จังหวัดฟูคูชิมะเป็น “เขตอันตรายห้ามเข้าใกล้” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 22 เมษายนเป็นต้นไป หากฝ่าฝืนจะได้รับบทลงโทษตามกฏหมาย พื้นที่ดังกล่าวได้แก่
โทมิโอกะมาจิ ฟูตาบะมาจิ โอคุมะมาจิ บางพื้นที่ในนามิเอมาจิ บางพื้นที่ในคาวาอูจิมูระ บางพื้นที่ในนาราฮามาจิ มินามิโซมะชิ (ได้แก่ โอดากะคุ บางพื้นที่ในฮารามาชิคุ) ทามูระชิ (ได้แก่ บางพื้นที่ในมิยาโกะจิมาจิ) และ บางพื้นที่ในคัตสึระโอมูระ
ขณะเดียวกัน ภายในวันสองวัน รัฐบาลจะดำเนินการให้ผู้ที่อาศัยอยู่ใน “เขตอันตรายห้ามเข้าใกล้” สามารถกลับบ้านได้ชั่วคราว โดยจะเริ่มจากบริเวณที่สามารถดำเนินการได้ไปก่อน ยกเว้นพื้นที่ภายในรัศมี 3 กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หมายเลข 1 จังหวัดฟูคูชิมะ
การกลับบ้านชั่วคราวใน “เขตอันตรายห้ามเข้าใกล้” นี้ จะดำเนินการให้แก่ ทุกครัวเรือนที่มีความประสงค์จะกลับบ้านชั่วคราวโดยกำหนดระยะเวลาไว้ราว 1-2 เดือน ซึ่งจะต้องเจรจาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องประเมินสถานการณ์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประกอบด้วย การกลับบ้านชั่วคราวนี้จะอนุญาตให้ตัวแทนได้เพียง 1 คนต่อครัวเรือน โดยจะต้องสวมชุดป้องกันสารกัมมันตรังสี และขึ้นรถบัสเดินทางไปเป็นหมู่คณะ และขากลับออกมาจะมีการตรวจสอบด้วยว่ามีสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนอยู่ด้วยหรือไม่ และกำหนดไว้ว่าจะใช้เวลาอยู่ในบ้านได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง และต้องนำของติดตัวกลับออกมาให้น้อยที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ในสถานหลบภัย

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.