Khu vực ở trong phạm vi bán kính 20 km là 「khu vực cảnh báo」 – 127

Ngày 21/4/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 127

Khu vực ở trong phạm vi bán kính 20 km là 「khu vực cảnh báo」

Ngày 21 tháng 4 chính phủ đã phát biểu rằng khu vực đang được chỉ thị phải lánh nạn ở trong phạm vi bán kính 20km của Nhà máy phát điện Fukushima Dai ichi Genshi Ryoku Hatsudensho thì từ 0 giờ sáng ngày 22 tháng 4 thì theo pháp luật 「khu vực cảnh báo」có ý nghĩa là cấm vào. Trường hợp vi phạm thì sẽ bị xử phạt.Khu vực dưới đây là khu vực cảnh báo:
Một bộ phận thuộc huyện Tomiokamachi, Futabamachi, Ookumamachi, Namiemachi. Một bộ phận thuộc xã Kawauchimura. Một bộ phận thuộc huyện Narahamachi . Thành phố Minamisoumashi (Một bộ phận thuộc quận Odakaku, haramachiku) .Thành phố Tamurashi (một bộ phận của huyện Miyakojimachi), một bộ phận của xã Katsuraomura
Theo điều này thì việc về nhà 1 lúc của người dân trong khu vực cảnh báo đã tiến hành trong vài ngày đối với những nơi có thể về được ngoại trừ ở trong phạm vi bán kính 3km của Nhà máy phát điện Fukushima Dai ichi Genshi Ryoku Hatsudensho
Việc về nhà 1 lúc đang được thực hiện điều chỉnh với các đoàn thể có liên quan để có thể về nhà 1 lúc theo yêu cầu của toàn bộ các hộ gia đình trong vòng 1~ 2 tháng nhưng phải theo dõi tình hình nhà máy phát điện nguyên tử . Việc có thể về nhà trong 1 lúc là 1 người sẽ đại diện cho 1 hộ gia đình phải mặc đồ cần thiết để phòng chống nhiễm phóng xạ, tập trung di chuyển bằng xe buýt.Khi trở về phải kiểm tra xem có bị nhiễm phóng xạ hay không.Hơn nữa ,thời gian về nhà tối đa chỉ trong vòng 2 tiếng, vật mang đi là những vật cần thiết.
Muốn biết rõ xin vui lòng liên hệ tới thành phố ,quận, huyện ,xã gần nhất hay là nhân viên ở nơi lánh nạn.


【Địa chỉ liên lạc】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Địa chỉ Email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.