สิ่งที่สามารถทำได้เพื่อตัวเอง – 129

วันที่ 22 เมษายน 2011 11:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 129

สิ่งที่สามารถทำได้เพื่อตัวเอง

หลังจากภัยพิบัติ อาจเกิดความผิดปกติด้านจิตใจ มีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมหรือคำพูดที่ผิดไปจากเดิมที่เราเคยเป็น การที่มีอารมณ์ขึ้นๆลงๆยังมีความรู้สึกหวาดหวั่นนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคน เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ โดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นคนแข้มเข็งหรืออ่อนแอ ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในขณะนี้คือควรดูแลตัวเองให้ดีที่สุด ได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง ไม่ต้องเกรงใจ
หลัก 6 ข้อที่สามารถทำได้เพื่อตัวเอง มีดังนี้
1. บอกความรู้สึกและความคิดของตัวเองออกมา
พูดกับคนที่น่าเชื่อถือได้ อย่าเก็บความวิตกกังวล และความโกรธไว้คนเดียว
2. รับประทานอาหารและพักผ่อนให้เพียงพอ
นึกไว้เสมอว่าต้องรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงไว้ก่อน
3. ให้เปลี่ยนบรรยากาศ ในขณะ ที่นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา
การเปลี่ยนบรรยากาศนั้น ทำได้โดยการเปิดไฟให้สว่างขึ้น หรือเปลี่ยนอิริยาบถ จะทำให้รู้สึกดีขี้น
4. หยุดคิดโทษตัวเอง
ในขณะที่มี ความรู้สึกโทษตัวเองเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนบรรยากาศตามข้อ 3 สามารถช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้
5. เคลื่อนไหวร่างกายเล็กๆน้อยๆ
การที่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย จะทำให้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายของตัวเอง
6.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
หากมีอาการ เช่น.ซึมเศร้าและนอนไม่หลับติดต่อกันหลายวัน ให้ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญโดยตรง จากนี้ไปเราจะเริ่มต้น แนวทางพื่อการฟื้นฟูให้กลับคืนมา ให้คิดว่าเราไม่ได้แบกรับภาระหนักทั้งหมดนี้ไว้คนเดียว ให้ร่วมแสดงความรู้สึกนึกคิดกับคนอื่นที่คุยด้วยแล้วรู้สึกสบายใจ

เรียบเรียงจาก: ทีมบรรเทาสภาพจิตใจยามเกิดภัยพิบัติ ศูนย์วิจัย EAP ระหว่างประเทศ
บริษัท PEACEMIND JEAP
เว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่นสามารถดูได้จากลิงค์ด้านล่างนี้
(http://www.peacemind-jeap.co.jp/)
หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ สามารถโทรปรึกษาเป็นภาษาอังกฤษได้
Tokyo English Life Line
โทร : 03-5774-0992
ทุกวัน เวลา 9.00-23.00

http://www.telljp.com/

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.