Huwag natin pabayaan ang sarili – 129

Ika-22 ng Abril, 2011
11:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean 
Filipino No. 129

Huwag natin pabayaan ang sarili

Sa panahon ng kalamidad, madali ang magbago ang kalusugan at tinatawag na “mental condition”. Mayooong tao na nag-iiba ang mga pagkilos o nagsasabi ng mga bagay-bagay na hindi sinasabi sa ordinaryong panahon. Mayroong din na maging masama ang katawan o magkaroon ng “mental problem”. Madaling maging emotional kung naranasan ang ganitong kalamidad at natural lamang na maging malungkot at magpanic. Ang mahalaga ay huwag nating pabayaan ang sarili natin at huwag mahiyang humingi ng tulong sa mga taong nasa inyong kapaligeran.

Ang mga sumusunod ay mga importanteng bagay para hindi ma-istress.

1 Ilabas ang inyong nararamdaman
  Ilabas ang inyong galit at pag-alala at sabihin ninyo ang inyong nararamdaman sa mga kakilala na pwedeng pagkatiwalaan.
2 Kumain at matulog nang mabuti
  Huwag pabayaan ang sarili natin para maging malakas ang iyong katawan
3 Kapag na-alala ang mga masamang karanasan, mag -“refresh” na lamang kayo.
 Makakatulong ang exercise sa “refresh”. Buksan ang ilaw at laging manatiling malinaw sa kuwarto para ma-refresh.
4 Huwag nating sisihin ang sarili natin
Kung na-dipress kayo nang masyado at lumaki na ang feeling na masisisi ang sarili ninyo, gumawa ng bagay ng nakasaad sa no.3 at mag-refresh.
5 Mag-excise tayo.
  Minsan ay napapansin natin ang pagbabago at pag-iba ng ating katawan habang mag-exercise kaya mahalaga din ito.
6 Kumunsulta sa espesyalista
  Kung ma-istress at hindi makatulog ng ilang araw, kumunsulta kayo sa counselor o doctor.

Matagal pa bago makabangon ang ating bayan. Huwag nating sarililin ang ating mga problema at ibahagi natin ang ating naramdaman sa kapwa natin upang hindi kayo ma-stress.

Peacemind Jeap corporation, International EAP research Center Team of mind care for time of Disaster
 Ang kanilang website sa salitang Hapon ay nakasaad sa ibaba.
(http://www.peacemind-jeap.co.jp/)
Maaaring kumunsulta sa pamamagitan ng English sa telepono sa ibaba.

Tokyo English Life Line
Telephone:03-5774-0992
Mula Lunes hanggnang Biyernes: 9:00~23:00

http://www.telljp.com/

【Para sa karagdagang impormasyon】
 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
 Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.