Kính gởi những người bị thiệt hại vì sự cố của nhà máy phát điện hạt nhân – 130

11giờ, Ngày 25 Tháng 4 Năm 2011
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai –Thông tin số 130

Kính gởi những người bị thiệt hại vì sự cố của nhà máy phát điện hạt nhân

Những người bị thiệt hại vì điện hạt nhân để nhận được sự đền bù thích đáng, bộ giáo dục khoa học đã tham khảo những giấy tờ cần thiết đính kèm khi đền bù cần thiết khi đã xảy ra thiên tai trong qua khứ và đã làm rõ ràng các giấy tờ cần phải đính kèm cần thiết khi đền bù về sau. Xin tham khảo bên dưới để bảo quản sẵn những giấy tờ chứng minh là thiệt hại. 
○ Giấy khám bệnh có liên quan đến bệnh hay bị thương cơ thể,v.v…giấy tờ như là hóa đơn khi trị bệnh, v.v..
○ Giấy tờ có liên quan đến thiệt hại về tài sản, hàng hóa, nhà cửa , đồ đạc dùng trong nhà,v.v….
○ Giấy tờ như hóa đơn phí giao thông khi lánh nạn khẩn cấp từ khu vực bị ô nhiễm,v.v…
○ Hóa đơn của cơ quan y tế khi khám bị ảnh hưởng tia phóng xạ,v.v…
○ Giấy tờ chứng nhận nghỉ việc có lương tối thiểu khi nghỉ việc,v.v….
○ Giấy tờ kê khai thuế có thể chứng nhận việc xảy ra thiệt hại vì không có khả năng hoạt động kinh doanh

Thêm vào đó điện lực Tokyo dự định mở 「phòng tư vấn đền bù điện hạt nhân Fukushima」
* Quầy tư vấn chuyên nhận tư vấn có liên quan toàn bộ đền bù thiệt hại điện hạt nhân
Phòng tư vấn đền bù điện hạt nhân Fukushima(phòng tư vấn)
Số điện thoại: 0120-926-404(chỉ đáp ứng tiếng nhật)
Số FAX 0120-12-8589(Tiếng anh cũng được)
Thời gian tiếp nhận: từ 9:00~21:00(thứ 2~thứ 7)

<Địa chỉ lien lạc về bài này>
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.