Về việc tiếp nhận học sinh của khu vực thiên tai – 133

11giờ, Ngày 25 Tháng 4 Năm 2011
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai –Thông tin số 133

Về việc tiếp nhận học sinh của khu vực thiên tai

2 trường cao đẳng và 22 trường đại học trong tỉnh Hyogo đang tiếp nhận học sinh không thể theo học tại các trường cao đẳng hay đại học của khu vực thiên tai vì những học sinh này đã gặp thiên tai trong động đất lần này. Học phí là miễn phí.
○ Đối tượng: những học sinh của trường đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng của khu vực thiên tai trong thời gian ngắn mà chưa thấy có thể học lại được vì động đất lần này ( Bao gồm lưu học sinh)
※ Nhưng mà nghiên cứu sinh thì ngoài đối tượng.
○ Thời gian: đến cuối tháng 9 năm 2011 nhưng nếu thấy cần thiết có thể kéo dài đến nửa năm hay tối đa là 1 năm.
○ Chứng nhận chứng chỉ : Theo quy định của trường tiếp nhận, trường hợp quay về học lại trường đại học cũ thì cũng được cấp chứng nhận chứng chỉ. Hơn nữa văn phòng Hyogo-Kobe University Consortium xem xét môn học, ngành học của trường cao đẳng hay đại học mà bạn đang theo học rồi mới quyết định tiếp nhận vào cao đẳng hay đại học
○ Địa chỉ lưu trú: đảm bảo ký túc xá của đại học tiếp nhận, ký túc xá, đoàn thể tư trị của tỉnh, thành phố,v.v.v…nhà ở công cộng,v.v….phí nhà ở dự định sẽ miễn phí hay miễn giảm
○ Thời hạn đăng ký: đến ngày 30 tháng 4 ( vì hiện giờ các trường đại học đang bắt đầu học nên hãy đăng ký sớm)
Người đã về nước mà chưa có giấy phép tái nhập quốc, trường hợp đang lưu trú với tư cách lưu trú là 「lưu học sinh 」thì cần thiết phải có giấy để có thể xác nhận việc có nhận giáo dục tiếp tục tại cơ quan giáo dục như trường đại học đã du học ,v.v…. Trường hợp đăng ký thì phải báo cho trường đã học biết. Hơn nữa thông tin chi tiết có liên quan đến tái nhập quốc đã đăng ở thông tin 106 ở trang web của trung tâm hay là trang web của đại sứ quán nên hãy xác nhận lại.
○ Cách đăng ký: Điện thoại hay email liên lạc đến địa chỉ bên dưới
Văn phòng Hyogo- Kobe đại học Consortium (Hyogo-Kobe University Consortium)
 Điện thoại:078-381-6187 E-mail:t.fujikawa@consortium-hyogo.jp
※Xin liên lạc bằng tiếng Nhật

<Địa chỉ lien lạc về bài này>
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.