Impormasyon ukol sa mga volunteer activity – 132

Ika-25 ng Abril, 2011 11:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa the multilingual support center for the Touhoku Earthquake
out at Pacific Ocean
Filipino No.132

Impormasyon ukol sa mga volunteer activity

Mayroon siguro sa inyong mga taong may balak na sasali sa mga volunteer activity sa Golden Week na ito. Nagpahayag noong ika-20 ng Abril ang Miyagi Pref. Disaster Volunteer Center ng mensahe tungkol sa pagsali sa mga volunteer activity sa GW. Pakibasa rin ang impormasyong No.103 “Kung nais ninyong mag-volunteer sa napinsalang lugar” ng multilingual support center para maiintindihan ninyo ang mga kailangang ingatan sa pag-vovolunteer.

○Iwasan ninyo ang pagbibiyahe sa oras ng “volunteer rush”
Nagkakaroon na ng mabigat na trapik sa umaga at hapon (bandang mga 4 to 6pm) sa nasalantang lugar dahil sa pagbibiyahe ng maraming volunteers. Huwag kayong magbiyahe sa papamagitan ng kotse nang mag-isa, mag-isip kayo nang mabuti ng oras ng pagbibiyahe at subukan ninyong makisakay o mag-share sa iba sa pagsakay ng bus o kotse.

○Bumili kayo ng volunteer insurance
Huwag ninyong kalimutang bumili ng volunteer insurance dahil maaari kayong maaksidente habang volunteer activity. Puwede kayong bumili at sumali sa nasabing insurance sa tanggapan ng Social Welfare Council ng Local Government Unit. Pumunta kayo sa malapit na Social Welfare Council at bumili ng volunteer insurance bago pumunta sa nasalantang lugar.

Kailangan ding magingat sa pagpapadala ng mga relief goods. Mayroon ding mga LGU na hindi tumatanggap ng relief goods mula sa individual dahil medyo magulo parin ang kalagayan ng lugar na nasalanta. Kailangan pa kasing maghiwalay o mag-arrange at mag-pack uli ng mga relief goods bago ipamigay. Kung nais ninyong mag-donate ng mga relief goods, mag-check muna kayo ng impormasyong tungkol sa pagtanggap ng relief goods sa LGU na malapit sa inyo at doon din kayo magdala at mag-donate ng mga goods.

Bukod sa pagpapadala ng relief goods, maaari kayong sumuporta sa mga nasalanta sa pamamagitan ng money donation. Pakibasa nalang ang impormasyong No.100 ng multilingual support center, at doon nakasulat ang mga paraan ng pag-dodonate ng pera.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.