สำหรับท่านที่ประสบภัยพิบัติที่จะเดินทางกลับไปยังบริเวณพื้นที่ประสบภัยพิบัติ – 134

วันที่ 27 เมษายน 2011 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 134

สำหรับท่านที่ประสบภัยพิบัติที่จะเดินทางกลับไปยังบริเวณพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

ท่านที่จะเดินทางกลับบ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ ขอให้ระมัดระวังเรื่องต่อไปนี้
○กรุณาตรวจสอบว่า มีกระดาษที่ระบุระดับความเป็นอันตราย (ตามข้อมูลในฉบับที่ 125) ติดอยู่ที่บ้านหรือไม่ และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในนั้น
○เกี่ยวกับไฟฟ้า แก๊ส น้ำประปา
 ค่าไฟฟ้าค่าแก๊สและค่าน้ำประปา มีการยกเว้น ลดหย่อน หรือยืดเวลาการชำระเป็นกรณีพิเศษ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดกับผู้ประกอบการที่ดูแลในท้องที่ หรือ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในเขตที่อยู่อาศัยของท่าน
・ไฟฟ้า กรุณาตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของอาคารบ้านเรือน และควรยกเบรกเกอร์ลงเพื่อตัดไฟก่อน จากนั้นก็ดึงปลั๊กไฟที่เสียบคาอยู่ออกให้หมด แล้วค่อยสับเบรกเกอร์ขึ้น และเสียบปลั๊กไฟใหม่
・แก๊ส : กรณีที่ในบ้านมีกลิ่นแก๊สเหม็นให้เปิดหน้าต่าง ปิดหัวแก๊ส และติดต่อบริษัทแก๊สที่ดูแลท้องที่นั้น ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องให้มีคนอยู่ด้วยตอนเปิดหัวแก๊ส ขอให้สอบถามกับบริษัทแก๊สให้แน่นอนและปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท
・น้ำประปา: หากมีน้ำขุ่นออกมาจากก็อก หรือ น้ำไม่ไหล กรุณาติดต่อสำนักงานการประปา
○การดำเนินการเรื่องรถยนต์
 แม้ว่ารถจะแห้งแล้ว แต่รถยนต์ที่แช่อยู่ในน้ำเกลือ อาจก่อให้เกิดไฟไหม้เนื่องจากสายไฟฟ้าลัดวงจรได้ จึงไม่ควรสตาร์ทรถยนต์ด้วยตนเอง กรุณาปรึกษากับโรงงานซ่อมรถยนต์ก่อนที่จะใช้รถยนต์
※วิธีจัดการกับรถยนต์ที่จมน้ำดูได้ที่ http://www.jaf.or.jp/profile/news/file/2010_45.htm
○กรณีที่บ้านพังเข้าอยู่อาศัยไม่ได้ หรือ ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เขตอพยพ
 ผู้ที่เช่าบ้านอยู่ กรุณาติดต่อกับเจ้าของบ้านเช่าหรือบริษัทตัวแทน กรณีที่เสียหาย ก่อนดำเนินการซ่อมแซม กรุณายื่นคำร้องเพื่อขอรับเอกสารรับรองความเสียหายจากภัยพิบัติ (ดูข้อมูลฉบับที่ 123) ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ที่สุดก่อน ท่านสามารถสืบค้นข้อมูล เช่น สถานที่พักอาศัยที่สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อาทิ ศูนย์ผู้อพยพหลบภัย บ้านพักของรัฐที่อยู่นอกจังหวัด (ดูข้อมูลฉบับที่62) ข้อมูลบ้านว่าง(ที่พักแรมกรณีประสบภัยแผ่นดินไหว http://www.shinsai-homestay.jp/index.html) (เว็บไซต์ที่จับคู่หาผู้ที่รองรับผู้ประสบภัยพิบัติhttp://roomdonor.jp/) เป็นต้น

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.